Portréty od Jana Jünglinga

V této kolekci Jüngling představuje přes 200 portrétů, na kterých vidíme jak obličeje známé, tak i neznámé, krásné i nehezké, mladé i staré. Je to vskutku ucelená série, ukazující lidskost jako nekonečnou variantu jedné formy. A právě ona forma je díky této velké různorodosti odkrývána; když se díváme na takové množství obličejů, prezentovaných tolika různými způsoby, najdeme v nich všech společnou skrytou strukturu.

Jüngling používá koláž, skicu a malbu, aby vystihl různé rysy jednotlivých portrétovaných osob a každému z nich dodal jedinečný výraz. Díky velkému množství obličejů bere autor pozorovatele na cestu do dějin umění. V této sérii vidíme portréty ve všech jejich převlecích. Nakonec nám Jüngling ukazuje, jak se může portrét měnit a být rozličně ztvárněn, ale zachovat si společnou skrytou strukturu. Portrét zde kulminuje; zobrazuje nejrůznější obličeje, ale se společnou osnovou v podtextu.

Nyní, když známe základy, na kterých je portrét vybudován, můžeme postoupit k Jünglingovým abstraktním dílům. Zkoumá v nich novou strukturu, nabízí alternativu k zaběhlým starým formám. To co vidíme, je skutečná inovace, která neznamená jen povrchovou změnu, ale změnu v samých základech malby. Jüngling mění kostru vyobrazení.

Nová forma je zaoblený prostor rozlomený ve dví. Je nám zároveň ukazován jak vnitřní, tak vnější svět, srovnatelný a stejně osvětlený. Struktura prostoru umožňuje, aby základy obrazu tvořila jak konvexní, tak konkávní linie. Z této pozice se Jüngling může věnovat detailu, cestovat po obrysech prostoru, přidávat barvu a formu.

Jako u 200 portrétů, i v abstrakcích Jüngling používá opakování, aby zvýraznill novou základovou strukturu. Ale protože sférická forma je něco skutečně nového mezi početnými abstraktními díly, nikdy nemáme pocit, že by autor ztrácel individualitu. Každý obraz je nový a poutá pozornost. Oko cestuje vnitřním i vnějším světem sfér na nekonečné kosmické cestě.

Jde o nový úsek historie umění, zkoumání formy, a nakonec i průlom do nových možností.

© Jakub Kavan